Tájékoztatás a projekt sikeres zárásáról

Tájékoztatás a projekt sikeres zárásáról

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”


Sikeres pályázat - tájékoztatás

Sikeres pályázat - tájékoztatás

Sejtszintű felbontással rendelkező jelölésmentes molekuláris pathológiai vizsgálatokra alkalmas tömegspektrometriás berendezés kifejlesztése


Tájékoztatás a projekt sikeres befejezéséről.

Tájékoztatás a projekt sikeres befejezéséről.

Kis mintaigényű (néhány mikró liter), enzimatikus átalakulások kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára alkalmas chip kifejlesztése - befejeződött.


Sikeres pályázat - Széchenyi 2020

Sikeres pályázat - Széchenyi 2020

Az egészséges embriók fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló embrionális tápoldat kifejlesztése.


Sikeres pályázat

Sikeres pályázat

Kis mintaigényű (néhány mikroliter), enzimatikus átalakulások kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára alkalmas chip kifejlesztése


Sikeres pályázat - tájékoztatás


Kedvezményezett: Kromat műszerforgalmazó kft.

Projekt címe: Sejtszintű felbontással rendelkező jelölésmentes molekuláris pathológiai vizsgálatokra alkalmas tömegspektrometriás berendezés kifejlesztése

Időtartam: 2020.01.01. - 2022. 06. 30.

Projekt kód: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00393

Támogatás összege: 280.238.026, - Ft.

 

A betegségek hatékony gyógykezelésének legmeghatározóbb lépése a részletes diagnózis gyors ismerete. A patológiás folyamatok többsége szövettanilag nem mutat egységes képet. Jelentős lokális eltéresek mutathatók ki egy-egy szövetbiopszián belül is, amelyek molekuláris vizsgálata és klinikai értelmezése igen problémás és sok szempontból egyáltalán nem megoldott. Jelenleg a szövet- illetve sejtszintű molekuláris információk meghatározása olyan mikroszkópiás technikákkal történik, ahol az adott célmolekulát meg kell jelölni valamilyen festékanyaggal. Ilyenkor ismernünk kell a vizsgált molekulát és a mérés során nincs lehetőségünk néhány (tipikusan 2-4) komponensnél többet meghatározni. A vizsgálatok során további nehézség az alkalmazott immunspecifikus ellenanyagok ingadozó minősége, specificitása és nem specifikus affinitása. Ezen kívül a jelenleg alkalmazott szövettani módszer legnagyobb hátránya, hogy nem alkalmas új, hatékonyabb diagnózist lehetővé tevő patológiás biomarkerek detektálására, azonosítására. Tehát a jelenlegi technológiákkal csak azok a molekulák vizsgálhatók, amelyek már pontosan ismertek viszont nem tükrözik a patológiás szöveti eloszlások heterogenitását. Az immunfestésre épülő szöveti diagnosztika első vizsgálatra gyakran nem alkalmas a betegség pontos diagnózisának megadására, így sok esetben idő- és pénzpazarló megoldás. Egy-egy vizsgálat időigénye több naptól néhány hétig is elhúzódhat, ezzel jelentősen csökkentve a sikeres terápia és a túlélés esélyeit.

 

A szöveti heterogenitás talán a tumoros elváltozások esetében a legszembe ötlőbb. A szövetminták sejtjeinek malignus, belignus, oxidatív, stromális és fiziológiás biokémiai folyamatai nagyban befolyásolják az alkalmazott terápiát és annak hatékonyságát. A hatékony, személyre szabható diagnosztikának és terápiának alapvető feltétele egy olyan molekuláris patológiai vizsgálati rendszer kidolgozása, amely univerzálisan (jelölésmentesen), de nagy specificitással képes sejtszintű diagnosztikára.

 

A projekt során olyan egyedülálló, nagy spekrális felbontású tandem tömegspektrometriára épülő berendezést dolgozunk ki, amely alkalmas szöveti minták fehérje, peptid, lipid és metabolit összetételének jelölésmentes, minőségi és mennyiségi vizsgálatára sejtszintű térbeli felbontással. A kutatás-fejlesztés eredményeként létrehozunk egy olyan készüléket, amely alkalmas a formalin fixált paraffinba ágyazott (FFPE) szövetminták automatizált előkészítésére, illetve a szövetmetszetek nagy felbontású (5-10 mikrométer) lézerablációs képalkotási tömegspektrometriás vizsgálatára. Az innovatív analitikai megoldás által szolgáltatott széleskörű molekuláris eredmények kiválóan kiegészítik a klinikai patológiában jelenleg használatos képalkotási vizsgálatokat, így a meglévő módszerekkel kooperálva nagyságrendekkel pontosabb, mélyrehatóbb és részletgazdagabb diagnosztikát tesz lehetővé.  Ez annak köszönhető, hogy a kifejlesztésre kerülő képalkotási módszer képes molekuláris paraméterek alapján elkülöníteni a patológiás (pl. neoplasztikus, inflamatórikus, oxidatív), kötőszöveti (pl. neostomális) és egészséges szöveti régiókat. Így, mivel nem keverednek össze az egyes szöveti struktúrákra jellemző molekuláris információk, a patológiás folyamatokra jellemző biomarker molekulák szignifikánsan jobb statisztikai eredményekkel azonosíthatók. A célozottabb, gyorsabb diagnosztikai eredmény jelentősen növelheti az alkalmazott terápia sikerességét, a túlélési esélyeket és a gyorsabb felépülést, valamint csökkenti az alkalmazott gyógyszerek és egyéb terápiás készítmények mennyiségét, költséghatékonyabb gyógykezelést eredményezve. A kifejlesztendő nagy felbontású képalkotási tömegspektrometriás berendezés jelentős segítséget nyújthat az idegrendszeri, mikrobiológiai kutatások során. A klinikai felhasználás mellett a módszer alkalmas in-vitro, exvitro farmakokinetikai, toxikológiai, biohasznosulási valamint anyagtudományi kísérletek követésére.

 

 

vissza