Tájékoztatás a projekt sikeres zárásáról

Tájékoztatás a projekt sikeres zárásáról

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”


Sikeres pályázat - tájékoztatás

Sikeres pályázat - tájékoztatás

Sejtszintű felbontással rendelkező jelölésmentes molekuláris pathológiai vizsgálatokra alkalmas tömegspektrometriás berendezés kifejlesztése


Tájékoztatás a projekt sikeres befejezéséről.

Tájékoztatás a projekt sikeres befejezéséről.

Kis mintaigényű (néhány mikró liter), enzimatikus átalakulások kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára alkalmas chip kifejlesztése - befejeződött.


Sikeres pályázat - Széchenyi 2020

Sikeres pályázat - Széchenyi 2020

Az egészséges embriók fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló embrionális tápoldat kifejlesztése.


Sikeres pályázat

Sikeres pályázat

Kis mintaigényű (néhány mikroliter), enzimatikus átalakulások kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára alkalmas chip kifejlesztése


Sikeres pályázat


 

Kedvezményezett: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.

 

Projekt címe: Kis mintaigényű (néhány mikroliter), enzimatikus átalakulások kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára alkalmas chip kifejlesztése

 

Megvalósítás időtartama: 2017.01.01. - 2018.12.31.

 

Projekt kód: KFI_16-1-2016-0191

 

Támogatás összege: 231.107.720, - Ft.

 

 

Projekt rövid tartalma

 

A szervezet fiziológiás és pathológiás biokémai folyamatait számos enzimatikus átalakulás befolyásolja, irányítja. Ezek az összetett kémiai reakciók alapvető fontosságúak minden élettani folyamat szabályozásában, így reprodukálható és validálható analitikai vizsgálatuk elengedhetetlen a modern klinikai diagnosztikában, pathológiában, élettani és biokémai kutatásokban.

Számos korábbi kutatás, köztük saját vizsgálataink által is bizonyított tény, hogy a szervezetet érő kórfolyamatok (oxidatív sterssz, gyulladás, tumorgenezis, neurodegeneratív elváltozások stb.) kifejezetten és közvetlenül köthetőek bizonyos fehérjék és peptidek enzimatikus átalakulásához. Ennek alapján a kifejlesztendő technológia és termékcsalád alkalmas ezen pathológiás folyamatok diagnosztizálására, karakterizálására és az ellenük alkalmazott terápia hatékonyságának nyomon követésére.

 

A projekt során egy olyan chip-technológiára épülő, automatizálható vizsgálati rendszert fejlesztünk ki, amely alkalmas a peptideket és fehérjéket érintő poszt-transzlációs kémiai módosítások (pl. foszforiláció, defoszforiláció) valamint a peptidázok, proteázok aktivitásának néhány mikroliter mintából történő meghatározására. A kifejlesztésre kerülő vizsgálati rendszer egy olyan nagy érzékenységű analitikai módszer, amely alkalmas kis mintatérfogatok (2-10 mikroliter), illetve a legkülönbözőbb mintamátrixok (vér, szérum, plazma, vizelet, nyál stb.) kezelésére és kvalitatív és kvantitatív elemzésére.

 

Ezek alapján a módszer új távlatokat nyithat - többek között - a személyreszabott orvoslás és terápia valamint a jelentős populációt érintő szűrővizsgálatok területén. Meghatározó jelentőségű, sőt egyedülálló módszer lehet olyan esetekben, amelyekben a gyűjthető minta mennyisége erősen limitált és csupán néhány mikroliternyi minta áll rendelkezésre a vizsgálatokhoz (pl. újszülött- és gyermekgyógyászat, nyál- és könnydiagnosztika, sejttenyésztő tápoldatok vizsgálata, igazságügyi, toxikológiai és kriminalisztikai analitika)

 

 

Projekt feladatai és célkitűzései

 

A projekt során egy olyan rendszer prototípusát fejlesztjük ki, amely egyedülálló módon alkalmas meghatározott enzimatikus folyamatok kvalitatív és kvantitatív detektálására. Ennek érdekében meghatározzuk a különböző mintamátrixokból származó minták proteomikai és peptidomikai paramétereit és feltérképezzük  diagnosztikus jellentőséggel bíró fehérjék és peptidek szekvenciáit és fiziológiás valamint pathológiás körülmények között lezajló enzimatikus metabolizmusát. A meghatározott szekvenciák ismeretében elő kell állítani a fehérjékre specifikus monoklónális antitesteket, amelyeket a chipek felszínéhez kell immobilizálni. Az immobilizált antitestek megfelelő affinitással és specificitással kötik ki a különböző mintamátrixokban (vér, plazma, szérum, vizelet, nyál, könny, stb.) található poszt-transzlácós módosításon átesett és a nélküli fehérjéket, peptideket.

 

A kikötött proteinek és peptidek elemösszetétele (N, C, S, P, O) alapján határozzuk meg a poszt-transzlációs módosítások, elsősorban a foszforiláció és defoszforáláció mértékét. Ezeket az atomspektroszkópiás méréseket induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével végezzük el, amely kimutatási érzékenysége kiváló és dinamikus tartománya 9 nagyságrendet őlel fel. Ezek alapján a módszer alkalmas lesz a legkülönbözőbb minták közvetlen, összetett mintaelőkészítés nélküli elemzésére. A vizsgálatok eredményeként a minták adott, diagnosztikus jellentőségű fehérje és peptid komponenseinek poszt-transzlációs módosításainak (elsősorban foszforiláció és defoszforiláció) kvantitatív értékeit tudjuk meghatározni, amelyre jelenleg nem létezik pontos, megbízható kvantitatív és specifikus módszer. A poszt-transzlációs módosítások mellett jelentős diagnosztikai eszköz lehet az adott minták proteáz, peptidáz aktivitásának meghatározása. Előzetes vizsgálataink alapján a proteázok és peptidázok aktivitása jelentősen megváltozik a pathológiás folyamatok nagy részében, így szignifikáns növekedst tapasztaltunk számos tumoros folyamat során és neurodegeneratív elváltozásnál.

 

Ezek alapján, a szervezet biokémiai folyamatainak szabályzásában meghatározó jelentőségű foszforálációs módosítások kvantitatív vizsgálata mellett a minták proteáz, peptidáz aktivitásának meghatározására alkalmas chip-modult is kifejlesztünk. A két típusú vizsgálati eredmény kiválóan kiegésziti egymást a minták diagnosztikai és biokémiai karakterizálásában. A kifejlesztendő chip technológiák mindennapi, rutin, akár betegágy melletti alkalmazása érdekében a projekt során egy célkészüléket is kifejlesztünk, amely alkalmas lesz költséghatékonyan és egyszerűen meghatározni a kívánt paramétereket.

 

NKFI pályázat

 

vissza