Tájékoztatás a projekt sikeres zárásáról

Tájékoztatás a projekt sikeres zárásáról

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”


részletek
Sikeres pályázat - tájékoztatás

Sikeres pályázat - tájékoztatás

Sejtszintű felbontással rendelkező jelölésmentes molekuláris pathológiai vizsgálatokra alkalmas tömegspektrometriás berendezés kifejlesztése


részletek
Tájékoztatás a projekt sikeres befejezéséről.

Tájékoztatás a projekt sikeres befejezéséről.

Kis mintaigényű (néhány mikró liter), enzimatikus átalakulások kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára alkalmas chip kifejlesztése - befejeződött.


részletek
Sikeres pályázat - Széchenyi 2020

Sikeres pályázat - Széchenyi 2020

Az egészséges embriók fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló embrionális tápoldat kifejlesztése.


részletek
Sikeres pályázat

Sikeres pályázat

Kis mintaigényű (néhány mikroliter), enzimatikus átalakulások kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára alkalmas chip kifejlesztése


részletek

Adatvédelmi nyilatkozat


Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, információt szerezve arról, hogyan kezelünk személyes adatokat és hogyan használunk cookie-kat. Ön a weboldal használatával a jelen szabályzatot elfogadja. Amennyiben nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használja a weboldalt.

 

A Kromat Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A webhely legtöbb lapját úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. Bizonyos szolgáltatások biztosításához azonban szükség van regisztrációra, és ily módon a felhasználó azonosítására. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

 

1. A személyes adatok felhasználása

Személyes adataira elsősorban az alábbiak miatt van szükség:

- Ajánlatkéréshez, mivel ez alapján az információ alapján tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot és ajánlatot adni a megrendelni kívánt termékekre.

Külön értesítés nélkül a Kromat Kft. csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha jóhiszeműen meggyőződött arról, hogy az információ a következőkhöz szükséges:

(a) a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják, vagy a Kromat Kft.-vel, illetve a webhellyel kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik; 

(b) a Kromat Kft.-hez és annak webhelyeihez fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében, és 
(c) abban a sürgős esetben, ha meg kell védeni a Kromat Kft. felhasználói, webhelyei adatait.

 

A jelen weboldal egyéb Kromat weboldalakra, vagy egyéb társvállalataink weboldaldalaira, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Ha Ön a Kromat Kft. vagy harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Kérjük, a weboldalak használatakor olvassa el adatvédelmi szabályaikat. Tájékoztatjuk, hogy a Kromat Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival kapcsolatban.

 

2. Hozzáférés a személyes adatokhoz

A Kromat Kft. lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy bármikor ellenőrizzék azt, hogy személyes adataik megfelelnek-e a valóságnak. Önnek lehetősége van a régebben megadott személyes adatok megtekintésére és módosítására.

 

A weboldal rendszerteljesítmény, használhatóság, valamint termékeinkről és szolgáltatásainkról való hasznos információk nyújtása céljából való optimalizálása érdekében automatikusan gyűjtünk és tárolunk információkat naplófájlokban az Ön számítógépén. Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

 

Az információkat a Weboldal hatékony fenntartása, a Weboldal látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel. Az általunk gyűjtött információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából is felhasználásra kerülhetnek (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).

 

Ha nem személyes információkat Személyes Adatokkal együtt használunk fel, az információt az összekapcsolás időtartamáig Személyes Adatként kezeljük.

 

3. Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

 

  1.  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
 

  1. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Kromat Műszerforgalmazó Kft.

Cím: 1112 Budapest, Péterhegyi út 98.

Telefon: +36 1 248 2110

Fax: +36 1 319 8547

E-mail: info@kromat.hu
Web: www.kromat.hu

 

Az Ön személyes adatai marketing, piackutatási és eladások nyomon követése céljából kerülnek tárolásra, továbbá azért, hogy Kromat Kft. Önnel a kapcsolatot felvegye. Ön a személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Kromat Kft. a fenti célból gyűjtött személyes adatokat a fenti cél megvalósulása érdekében hozzáférhetővé tegye alkalmazottai részére, akik mind az adatok kezelésére, mind azok feldolgozására jogosultak. Az adatkezelés időtartama 10 év. Tekintettel arra, hogy a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ön személyes adatainak megadásával hozzájárul azoknak harmadik országba (nem EGT országba) történő adattovábbításhoz.

 

Ön kérelmezheti a mindenkori adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

 

4. Cookie-k használata

A jelen weboldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából „cookie”-kat használhatnak.

 

Mi az a „cookie”?

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a Kromat Kft. weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

 

5. Cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és tiltása

Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat. Az internetes böngészők tekintetében kérjük, nézze át a böngésző használati útmutatóját annak értekében, hogy módosítani tudja böngészője beállításait vagy törölhesse a cookie-kat. Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

 

6. Változások az adatvédelmi szabályzatban

Az adatvédelmi szabályzatunk jövőbeli változásai a jelen oldalon kerülnek közzétételre. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatunkat az esetleges módosítások vagy változtatások miatt.

 

7. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, észrevétele, vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen. Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését, zárolását vagy törlését.

 

Kromat Műszerforgalmazó Kft.

1112 Budapest, Péterhegyi út 98.

Telefon: +36 1 248 2110 
Telefax: +36 1 319 8547
E-mail: info@kromat.hu